Unieke samenwerking met meer dan zeventig partners

HAVEP sluit zich aan bij verduurzamingsplan kleding- en textielsector

04 JULI 2016
Samenvatting
Koninklijke Van Puijenbroek Textiel, moederbedrijf van HAVEP, tekende samen met meer dan vijftig andere bedrijven in de kleding- en textielsector op 4 juli het convenant waarin wordt afgesproken gezamenlijk te werken aan verdere verduurzaming van de sector. Gezamenlijk vertegenwoordigen de deelnemers aan het convenant een derde van de omzet op de Nederlandse kledingmarkt. Dat is 4 miljard euro.

HAVEP werkt mee aan verduurzaming textielsector

HAVEP wil actief werken aan de verdere verduurzaming van de collectie en de productieketen. Het is bijzonder dat zoveel partijen de handen in een slaan en bedrijven, NGO’s, vakbonden en overheid nu gaan samen gaan werken aan een duurzamere sector. "Wij zijn blij met dit convenant, dit is een doorbraak voor onze sector. Dit unieke samenwerkingsverband is de bouwsteen voor verder Europees draagvlak", aldus Rob Kwaspen, directeur van HAVEP.

Binnen de nieuw ingezette strategie van HAVEP waarbij duurzaamheid een van de belangrijkste pijlers is, is het ondertekenen van het convenant een logische vervolgstap op de in 2004 onderschreven gedragscode van de Fair Wear Foundation. HAVEP streeft naar een continue verbetering van de arbeidsprocessen. Niet alleen in de eigen fabrieken en bij sub-contractors, maar volledig doorgevoerd in de gehele bedrijfskolom.

Transparantie is belangrijk

Verbeterkansen worden mogelijk door het internationale bedrijfsproces tot in detail te inventariseren. Door de verplichting tot transparantie (due diligence), hetgeen is afgesproken in het convenant, is het mogelijk rekenschap af te leggen over verbeterstappen die in beeld komen en worden aangepakt.

Het is uniek dat zoveel partijen gezamenlijk het voortouw nemen om ervoor te zorgen dat consumenten steeds meer kleding kunnen kopen bij bedrijven die zich inzetten voor verduurzaming van de sector. Het doel is dat over vijf jaar 80% van de omzet op de Nederlandse markt bij convenantdeelnemers wordt gekocht.

Behalve kleding en textielbedrijven doen ook andere organisaties mee. Deze vijftien organisaties zijn nauw betrokken bij de doelen van het convenant: de arbeids-, milieu- en dierenwelzijn omstandigheden verbeteren in landen waar Nederlandse bedrijven kleding en textiel laten maken.

Voor vragen neem contact op met Rob Kwaspen, directeur. Bel met +31 (0) 13 5313233 of mail aan marketing@havep.com

Citaten
""WIj zijn blij met dit convenant, dit is een doorbraak voor onze sector. Dit unieke samenwerkingsverband is de bouwsteen voor verder Europees draagvlak. "" Rob Kwaspen, directeur HAVEP
Afbeeldingen
Over HAVEP

HAVEP

For over 150 years, HAVEP has been offering an extensive knowledge and experience in work clothing, translated into quality and result. An ongoing drive that we would like to continue. Because the world doesn’t stop and neither does HAVEP.

That’s why we aim for even better, trendsetting products; innovative solutions and an approach that is as close to the customer as possible. Listening and talking, discussing, thinking along and finding inspiration this way for today and tomorrow.

We offer you appearance, comfort and safety – 100% personalized, tailored to your work situation. With great confidence we take the step together with you towards a durable future. Besides that, your entire company can count on a quick and flexible customer service and a proactive team that thinks along with you.

WITH HAVEP YOU NEVER WORK ALONE.

The company was founded in 1865 as a family business with a storage space measuring only a few square metres. Since then, HaVeP Workwear / Protective wear has grown and is now a leading player on the international market for professional industrial and safety clothing made from high-quality textile fibres.

For over 150 years, the HAVEP brand has been proof that investing in good industrial clothing is something that will pay for itself. HAVEP has been successful in translating the stringent requirements rightly imposed by the government, clients and employers into a collection of industrial and safety clothing that is characterised by its breadth and depth.

HAVEP enhances corporate image, by providing employees with clothing that is both recognisable and of high-quality. The large number of articles we keep permanently in stock plus our selective distribution network of resellers guarantee excellent availability and fast delivery. Clothing from HAVEP owes its exceptionally long service life to its proven consistent quality. The level of service, coupled with the good price-quality ratio means that HaVeP represents an excellent investment, both for employees and employers.

Texperience Center

In the Texperience Center, experiences, inspiration and presentation are highlighted. It is the place for trade & industry, government bodies and training institutes to meet and where ideas spring to life. Whether you need to modify details in an existing model or want to set up a full-blown Corporate Identity project – virtually anything is possible. The Texperience Center highlights experiences concerning textiles in general, and workwear and protective wear in particular. Next to the innovative product presentations and solutions of Van Puijenbroek Textiel, the Texperience Center has various multifunctional work rooms and meeting rooms in which to share knowledge and do business. There are open as well as closed rooms, a compact auditorium, and a lounge with catering facilities. - See more at: http://texperiencecenter.com/?__hstc=184750902.db2b9c0805aa90193acb5715d7271fb1.1459754689784.1459754689784.1459754689784.1&__hssc=184750902.32.1459754689784&__hsfp=2523409605

berichten